Category Archives: Stranovedenie

Sovjet kinderboekillustraties 1917-1953 gedigitaliseerd

De prachtige Cotsen Children’s Library van Princeton University heeft illustraties uit haar collectie van Sovjet kinderboeken gedigitaliseerd. Het project heet Playing Soviet. The visual languages of early Soviet Children’s Books, 1917-1953. Een team van experts heeft de illustraties verzameld en in detail beschreven. In dit project wordt de relatie tussen artiesten, soorten afbeeldingen, kleurgebruik, stijl en informatie over de publicatie in kaart gebracht.  De illustrator kreeg in de Sovjet-Unie dezelfde status als de schrijver. Tot de bekende illustratoren behoren Alexander Deineka,

Interculturele competentie in de taalles. Een korte lessenserie Russisch

We hoeven niet op reis te gaan om met verschillende culturen in contact te komen. Thuis in Nederland, op straat, via tv en ook op school gaan we om met dragers van andere dan de Nederlandse cultuur. Daarbij gedragen we ons op een voor ons vanzelfsprekende manier. Voor open en effectieve communicatie is het helpend je bewust te zijn van de eigen en andermans culturele kaders. In deze lessenserie stellen de auteurs – naast kennis, vaardigheden en attitudes – juist