Category Archives: Schrijven

Doeltaal Digitaal

  Lerarenopleider en onderzoeker Marrit van der Guchte heeft de afgelopen drie jaar het project Doeltaal Digitaal geleid. De opzet is om het doeltaalgebruik door leerlingen/studenten te bevorderen door middel van activerende taaltaken zoals chatten en audio- en video-opdrachten. Luister naar de podcast Taal. Gewoon doen! #1: Doeltaal Digitaal: Audio-, video- en tekstchat gebruiken in de vreemde taalles. De podcast geeft een goede indruk over het soort taaltaken dat binnen dit project is ontwikkeld, waarom het nodig is leerlingen/studenten te

45 schrijfopdrachten Russisch A1-C1

45 schrijfopdrachten Russisch is geschreven door Jeanette Bron en Dorie Nielen, beide docent Russisch op een Nederlandse middelbare school. Het boek valt uiteen in twee delen: een deel met tips & tricks (met onder andere handige uitdrukkingen en schrijfconventies Russisch) en een deel met schrijfopdrachten. 45 Schrijfopdrachten Russisch is zeer bruikbaar voor zowel docenten als leerlingen. Ook heritage sprekers kunnen met dit boekje hun schrijfvaardigheid verbeteren. De schrijfopdrachten zijn geschikt voor de ERK-niveaus A1-C1 (CEFR). Ze zijn zorgvuldig gekozen en

Tja, dat vreemde alfabet …

Russisch? Maar dat is toch heel moeilijk? Eva den Hartog, van 1987 tot 1 mei 2010 docente Russisch aan het Etty Hillesum Lyceum in Deventer, heeft altijd genoten van de stappen die zij met haar leerlingen zette om het cyrillisch alfabet onder de knie te krijgen. Zij schreef voor Levende Talen Magazine (2010) een artikel onder de titel ‘Russisch? Maar dat is toch heel moeilijk?’ over het leren van het alfabet . Ook lezers zonder enige voorkennis kunnen aan de hand van dit artikel

Total’nyj Diktant 2014

Het Russische ToTaal dictee is een jaarlijks terugkerende actie met als doel om de aandacht te vestigen op het correct schrijven. Het dictee is vrijwillig en gratis en wordt tegelijkertijd in honderden steden in Rusland en in de rest van de wereld gehouden (afhankelijk van de tijdzone). Iedereen die geïnteresseerd is, mag aan het dictee deelnemen. In 2014 wordt het ToTaal dictee op 12 april om 15.00 uur ook in Amsterdam gehouden. U kunt zich aanmelden als deelnemer of als