BESTUUR

Het bestuur van de Sectie Russisch van Levende Talen wil door haar inzet de positie van het vak Russisch versterken. Russisch op school is één van de speerpunten, en ook nascholing van docenten is zeer nadrukkelijk een taak van de sectie. Actueel is de begeleiding van heritage leerlingen. Er is altijd veel te doen. Voelt u zich geroepen een bijdrage te leveren? Kom eens met ons praten of neem contact op via het contactformulier. U bent van harte welkom.

Bestuur sectie Russisch 9 april 2016

Bestuur sectie Russisch. vlnr: Sandra, Jeanette, Cecilia, Geramé, Janny, Esther, Dorie

Katerina van Wegen was de afgelopen twee jaar voorzitter van de sectie Russisch (december 2013 – januari 2016). Zij heeft met grote inzet en voortvarendheid het vak Russisch gepromoot. Vooral heeft zij de contacten tussen de sectie Russisch van Levende Talen en de Russische scholen in Nederland geïntensiveerd. Zij heeft de kans aangegrepen om meer uren te gaan werken op haar school, hoewel dat betekent dat ze zich terug moest trekken als voorzitter van de sectie. De sectie is daarom per zo spoedig mogelijk op zoek naar een nieuwe voorzitter. In de tussentijd neemt Esther van Loo de voorzitterstaken op zich.

 

Bestuurssamenstelling per april 2016
Voorzitter a.i. Esther van Loo
Secretaris en penningmeester Janny Steenge
Nascholing Esther van Loo
Contacten hoger onderwijs en universiteiten Olja Karmanova
Redacteur Levende Talen, Content Manager, PR Geramé Wouters
Internationale contacten Jeanette Bron
Internationale contacten, contactpersoon Mapryal Cecilia Odé
Heritage speakers, voortgezet onderwijs Dorie Nielen
Heritage speakers, Staatsexamens Alexandra van Blitterswijk
v.l.n.r. Katerina, Dorie, Sandra, Janny, Esther, Jeanette, Geramé en Olja

v.l.n.r. Katerina, Dorie, Sandra, Janny, Esther, Jeanette, Geramé en Olja

Nieuwe voorzitter per december 2013
De voorzitter van het sectiebestuur Russisch van Levende Talen, Titia Bouma, heeft gedurende een jaar, van 2012-2013 de voorzittershamer gehanteerd, maar heeft hem helaas alweer moeten overdragen. Na een periode zonder voorzitter hebben we Katerina van Wegen bereid gevonden om voorzitter van de sectie Russisch te worden. Per april 2013 heeft IJdwer van den Oever, die jarenlang zeer verdienstelijk secretaris van de sectie was, haar taken neergelegd en overgedragen aan Eva Voortman-Šimanková. Helaas kon Eva haar diverse taken niet met het werk voor de sectie verenigen. We hebben Janny Steenge bereid gevonden om naast haar taken als penningmeester ook de rol van secretaris op zich te nemen.

Bestuur per december 2013
Voorzitter: Katerina van Wegen
Secretaris en penningmeester: Janny Steenge
Nascholing: Esther van Loo
Contacten hoger onderwijs en universiteiten: Olja Karmanova
Redacteur Levende Talen, Content Manager, PR: Geramé Wouters
Internationale contacten: Jeanette Bron
Internationale contacten, contactpersoon Mapryal: Cecilia Odé
Heritage speakers, voortgezet onderwijs: Dorie Nielen
Heritage speakers, Staatsexamens: Alexandra van Blitterswijk

ALV 06-04-2013 (vlnr Sandra, Janny, Eva, Jeanette, Geramé, Esther)

ALV 06-04-2013 (vlnr Sandra, Janny, Eva, Jeanette, Geramé, Esther)

Bestuurswijzigingen per september 2012
In haar vergadering van 7 september j.l. heeft het sectiebestuur Russisch helaas afscheid moeten nemen van haar trouwe en zeer betrokken leden Judith Janssen en Peter de Groot.
Beiden hebben met zeer veel inzet gedurende een lange reeks van jaren diverse taken binnen het sectiebestuur Russisch op zich genomen en voor beiden is nu het moment gekomen om zich op andere zaken te richten. Wij danken hen heel erg hartelijk en hopen hen met regelmaat te ontmoeten bij activiteiten rondom Russisch in Nederland in het algemeen en bij Levende Talen in het bijzonder.

Sectiebestuur Russisch Afscheid Judith en Peter

Per september is toegetreden tot het bestuur mw. Dorie Nielen. Zij zal alle zaken met betrekking tot heritage speakers op zich nemen. Geramé Wouters gaat door met het redacteurschap van Levende Talen Magazine en als content-manager voor de website.