Category Archives: Spreken

Doeltaal Digitaal

  Lerarenopleider en onderzoeker Marrit van der Guchte heeft de afgelopen drie jaar het project Doeltaal Digitaal geleid. De opzet is om het doeltaalgebruik door leerlingen/studenten te bevorderen door middel van activerende taaltaken zoals chatten en audio- en video-opdrachten. Luister naar de podcast Taal. Gewoon doen! #1: Doeltaal Digitaal: Audio-, video- en tekstchat gebruiken in de vreemde taalles. De podcast geeft een goede indruk over het soort taaltaken dat binnen dit project is ontwikkeld, waarom het nodig is leerlingen/studenten te

ONLINE VOICE RECORDER voor spreekopdrachten thuis

De online voice recorder is een handige tool om te gebruiken wanneer je leerlingen thuis een spreekopdracht/uitspraakopdracht wilt laten doen die ze als mp3 moeten inleveren.                   Zorg dat de microfooninstellingen op ‘Communicatie – Microphone Array (Realtek(R) Audio)’ staan en klik op de microfoon om de opname te starten.                   Klik op de rode knop als je klaar bent. Save = opslaan …  

BAD DATES van BBC Learning English

De app en website van BBC Learning English bevatten korte video’s om Engels mee te leren. Voor mvt docenten in andere talen bieden deze video’s leuke lesideeën. Eén van de videoseries is ‘Bad Dates’. Elke ‘Bad Date’ begint met een cartoon van een date die een paar maal onderbroken wordt om leerlingen op zinnetjes te wijzen die in een bepaalde situatie gebruikt kunnen worden (small talk, van onderwerp veranderen, een compliment/hint geven, hulp aanbieden, aangeven dat je iets een slecht idee