Eindexamen Russisch

Sinds 1971 is Russisch een schoolvak op havo en vwo. Je kunt het kiezen als tweede moderne vreemde taal in je profiel, als (profiel)keuzevak, of als extra vak.

Logo Russisch op School

Russisch kies je omdat je

  • een uitdaging zoekt
  • nieuwsgierig bent naar Rusland, de taal, literatuur en cultuur
  • het leuk vindt om met talen te spelen

Hoe ziet het schoolprogramma eruit?
Voor het vak Russisch leer je dezelfde vaardigheden als bij Frans, Duits of Spaans. Dat betekent dat de onderdelen lezen, schrijven, spreken, luisteren, literatuur en kennis van land en volk aan bod komen. Net als voor alle andere vakken geldt voor Russisch een programma van toetsing en afluiting (PTA), waarin de leerstof en toetsmomenten zijn vastgelegd. De schoolexamens bepalen voor de helft je eindcijfer. De andere helft wordt bepaald door het Centraal examen.

Rode lijn

Vakpublicatie
Als u meer wilt weten over de totstandkoming van het Centraal examen Russisch, de eindtermen, voorbeelden van de inhoud, de relatie tot het ERK, enzovoorts, lees dan de vakpublicatieRU. Deze publicatie uit 2012 is tot stand gekomen onder auspiciën van het College voor Examens (nu het CvTE, het College voor Toetsen en Examens) en zij bevat een scala aan nuttige informatie voor studenten en docenten die zich willen voorbereiden op het Centraal examen. De publicatie bevat tevens een aantal handige lijsten:

  • voorbeelden van veelvoorkomende vraagtypen in het Centraal examen (bijlage 3)
  • een woordenlijstRU met de minimale woordenschat die nodig is om het Centraal examen met een gerust hart af te leggen (los)
  • een overzicht van de minimaal benodigde passieve kennis van de grammatica (los)

Rode lijn

Bekijk deze video met eindexamenkandidate Carmel Couprie over haar keuze voor Russisch, Praedinius Gymnasium Groningen 2011

Rode lijn

Heb je een Russischtalige achtergrond en wil je eindexamen havo of vwo doen?

De sectie Russisch begeleidt leerlingen met een Russischtalige achtergrond (heritage speakers) naar het havo/vwo eindexamen. Lees verder…

Rode lijn

Eindexamens havo/vwo
Het Centraal Examen Russisch voor havo en vwo vindt plaats op maandag 26 mei 2025 van 09:00-11:30. Lees meer informatie over de examens op Examenblad.nl

Rode lijn

Hier vind je de meest recente schriftelijke eindexamens
De opgaven, bijlage en het correctievoorschrift van het eindexamen havo Russisch 2023 en 2024 en vwo Russisch 2023 en 2024. In 2020 is er geen centraal examen Russisch geweest. Zodoende staat er geen oud centraal examen van 2020 online.

Rode lijn

Staatsexamen Russisch
Het examen Russisch kan ook worden afgelegd als staatsexamen. Er zijn vier verschillende staatsexamens Russisch:

  • Russisch havo (het volledige vak: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, kijk-luistervaardigheid, gespreksvaardigheid, literatuur)
  • Russisch havo elementair (dit examen is uitsluitend een schoolexamen: leesvaardigheid, kijk-luistervaardigheid en gespreksvaardigheid)
  • Russisch vwo (het volledige vak: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, kijk-luistervaardigheid, gespreksvaardigheid, literatuur)
  • Russisch vwo elementair (dit examen is uitsluitend een schoolexamen: leesvaardigheid, kijk-luistervaardigheid en gespreksvaardigheid)

Houdt u er bij het aanmelden voor het staatsexamen rekening mee, dat het laatste onderdeel van het staatsexamen (het mondeling gespreksvaardigheid en literatuur) pas halverwege de maand juli plaatsvindt. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van uw zomervakantie.
Verder geldt dat een behaald staatsexamencertificaat Russisch slechts bijgeschreven kan worden op het schooldiploma van de leerling wanneer de leerling het staatsexamen Russisch in het eindexamenjaar aflegt én de schoolleiding ermee instemt. Een in een eerder jaar behaald staatsexamencertificaat Russisch kan volgens de wet niet bijgeschreven worden op het diploma van de middelbare school.
Kijk hier voor algemene informatie over het staatsexamen (uitleg hier). Klik hier voor havo en vwo voor meer informatie over het doen van staatsexamen.
Hier vindt u de vakinformatie voor het staatsexamen (2024) Russische Taal en Literatuur havo en vwo. Hier vindt u de informatie voor het examen havo en vwo Russisch elementair. De nieuwe vakinformatie komt altijd in september online op de Duowebsite.

Rode lijn

Oefenexamens
Op Examenblad.nl zijn alle examens Russisch op havo- en vwo-niveau te vinden vanaf 2002 tot heden. Kies eerst bovenaan de pagina een jaar, dan een niveau (havo of vwo), dan ‘Talen’ en dan ‘Russisch’. U vindt er de opgaven, de bijlage, het correctievoorschrift en de omzettingstabel normering.

Rode lijn

Russisch eindexamen in het nieuws!
Wat de pers schrijft over het eindexamen Russisch leest u hier.