Heritage speakers

Leerlingen met een Russischtalige achtergrond noemen we heritage speakers. Zij hebben meestal voldoende kennis van het Russisch om zonder veel voorbereiding het eindexamen Russisch havo/vwo te halen. Deze leerlingen zijn bijvoorbeeld

  • in Rusland geboren
  • afkomstig uit voormalige Sovjetrepublieken
  • kinderen uit gemengd Nederlands-Russische gezinnen in Nederland
  • kinderen van expats

Het eindexamen Russisch havo/vwo kan behaald worden

  • als extra vak, wat een een waardevolle toevoeging is op je diploma en je CV
  • in plaats van een andere moderne vreemde taal (behalve Engels)

Andere mogelijkheden:

  • vmbo-leerlingen kunnen als extra vak Russisch examen doen op havo-niveau
  • havo-leerlingen kunnen Russisch op vwo-niveau afleggen
  • havo/vwo-leerlingen kunnen het examen vervroegd afleggen (in 4-havo of 5-vwo)

Rode lijn


Drie heritage leerlingen over hun keuze voor Russisch als eindexamenvak, Groningen 2011

Rode lijn

Het examen bestaat, net als alle andere examens, uit een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen. Als Russisch geen vak is op de eigen school dan kunnen leerlingen op afstand begeleid worden naar het eindexamen. Hoe dat precies werkt, leest u in het document Het examen Russisch op een school zonder Russisch.

In 2009 verscheen dit artikel in Levende Talen Magazine (2009:1, pp. 25-26) over examentraining voor heritage speakers. De wijze van begeleiding is grotendeels hetzelfde gebleven. Helaas is er in Amsterdam geen school meer met een docent Russisch.

Hebt u belangstelling voor deze begeleiding op maat, maar hebt u nog vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat in de informatiebrief vermeld staat.

Hebt u een leerling met belangstelling om eindexamen Russisch te doen, maar is de datum van 1 november verstreken, neemt u dan toch vooral contact met ons op. Soms kan er nog iets voor deze leerling gedaan worden.

Wilt u uw zoon of dochter of uw leerling meteen aanmelden, vul dan ons aanmeldformulier in, maak er een print van en stuur het ingevulde formulier met de benodigde handtekeningen aan de sectie Russisch. Het adres staat in het aanmeldformulier.

Rode lijn


Russisch eindexamen havo vwo
Bent u geïnteresseerd in het eindexamen Russisch en de verhalen van de eindexamenkandidaten van de afgelopen jaren, volg het kanaal van de Docenten Russisch op YouTube, of bekijk de playlist ‘Eindexamen Russisch

Rode lijn

Staatsexamen Russisch

Het examen Russisch kan ook worden afgelegd als staatsexamen. Houdt u er bij het aanmelden voor het staatsexamen rekening mee, dat het laatste onderdeel van het staatsexamen (het mondeling gespreksvaardigheid en literatuur) pas halverwege de maand juli plaatsvindt. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van uw zomervakantie.
Verder geldt dat een behaald staatsexamencertificaat Russisch slechts bijgeschreven kan worden op het schooldiploma van de leerling wanneer de leerling het staatsexamen Russisch in het eindexamenjaar aflegt én de schoolleiding ermee instemt. Een in een eerder jaar behaald staatsexamencertificaat Russisch kan volgens de wet niet bijgeschreven worden op het diploma van de middelbare school.
Klik hier voor meer informatie over het doen van staatsexamen. Let op de deadline voor aanmelding!
Vakinformatie Staatsexamen 2018 Russische Taal en Literatuur havo en vwo