dobro pozjalovat'!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activiteiten van de sectie Russisch

zijn de studiedagen van de sectie (nascholing) en de driejaarlijkse Olympiade Russische taal en literatuur in het Poesjkin Instituut in Moskou (momenteel voor onbepaalde tijd opgeschort).
Vragen die het sectiebestuur op dit moment sterk bezighouden en die ze ook met publicaties, onderzoek en activiteiten onder de aandacht brengt, zijn:

  • het bevorderen van het schoolvak Russisch in het voortgezet onderwijs en het beroeps- en volwassenenonderwijs
  • examenbegeleiding voor heritage speakers op havo- en vwo-niveau
  • advies aan schoolleiders bij het invoeren van Russisch op school
  • opleiding van eerstegraads docenten Russisch voor het reguliere en particuliere onderwijs
  • advies aan ouders over mogelijkheden voor hun kinderen om examen Russisch te doen
  • Russisch als uitdaging voor hoogbegaafde leerlingen in het (basis)onderwijs

Voor lopende activiteiten zie Nieuws