De organisatie

Levende Talen (bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Vereniging van Leraren Levende Talen) bestaat sinds 1911. Deze vereniging is een federatie van veertien talensecties van taaldocenten. De federatie kent een hoofdbestuur en een dagelijks bestuur en heeft eigen statuten. De talensecties hebben elk een eigen sectiebestuur met eigen statuten.

De sectie Russisch bestaat sinds 1971. De sectie biedt haar leden een ontmoetingsplek en platform. Zij behartigt de belangen van haar leden, onder andere via de Levende Talen vakbond. Zij informeert haar leden en organiseert nascholing. De leden zijn voornamelijk taaldocenten in het voortgezet en hoger onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, leraren in opleiding, student of belangstellende. De statuten van de sectie Russisch dateren uit 1997.