Vijftig jaar na haar oprichting in 1971 digitaliseert de sectie Russisch haar archief

Wilt u meedenken en -schrijven, en ons van informatie voorzien? Dat stellen we zeer op prijs. We kunnen alle hulp gebruiken.

Wij nodigen u van harte uit om herinneringen met ons te delen: Was u betrokken bij de (jonge) sectie? Of kunt u ons in contact brengen met betrokkenen?

Hebt u meegewerkt aan publicaties van de Commissie Leerplan Russisch (later Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling Russisch)? Bent u werkzaam (geweest) in het onderwijs Russisch? Bent u met uw leerlingen naar de Sovjetunie of Rusland geweest? Hebt u nog foto’s of andere archiefmaterialen die u met ons wilt delen? Misschien vindt u het fijn uw herinneringen met ons te delen in een interview? Dat zou een cadeautje zijn. We praten graag met u.

In 1984 verscheen Russisch op school. Het was het eindproduct van het project Russisch. Uit de Inleiding: “De Adviescommissie voor de leerplanontwikkeling Russisch sloot hiermee haar werkzaamheden af die ten doel hadden de Minister van Onderwijs en Wetenschappen te adviseren over de invoering van Russisch als eindexamenvak voor HAVO en VWO. Bij het opstellen van dit advies […] baseerde de Aclo-Russisch zich op kennis en ervaring opgedaan sinds 1971 tijdens een experiment met dit vak aan scholen voor voortgezet onderwijs.”

Dit boek verschaft informatie over de randvoorwaarden en vormgeving van Russisch als schoolvak aan een ieder die hierin is geïnteresseerd.

U kunt de publicatie hier downloaden.

 

In Russisch op schoolBijlage II (p. 201-219) staat een overzicht van alle publicaties die zijn voortgekomen uit het experiment Russisch. De sectie Russisch beheert het archief van het project en is in het bezit van een bijna complete serie publicaties, vaak ook van verschillende drukken.

Bekijk hier Bijlage II met alle bibliografische gegevens.

 


De Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling Russisch (Aclo) en de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (SLO) publiceerden in 1984 bovendien een losbladige docentenhandleiding Russisch op school. Gids voor de leraar. Samenstelling en eindredactie: Fieke Kuipers. Met de voltooiing van deze lerarenhandleiding was het onderwijsleerpakket compleet. De handleiding is zowel een praktische leidraad als een theoretische basis voor het onderwijs Russisch.

Aan het tot stand komen van deze bundel werkten mee: Gertruud Alleman, Hanni de Bode, Els de Graaf, Wim Honselaar, Dineke Joele-Lentz, Willie Nuijens, Olav Petri, Betty Plekkenpol en Marja Zwemmer.

 

 

In 1994 verscheen deze Gids voor docenten Russisch 1994. Samenstellers Ela van den Hout, Maya Meijer en Judith Janssen – en eerder Tamara Schermer-Witte en Eva den Hartog – hebben er heel veel tijd aan besteed om ervoor te zorgen dat de gids zo compleet en actueel mogelijk is.

Harry Pijnenburg, toenmalig voorzitter van de sectie Russisch, schreef in het voorwoord: “De gids geeft een goed beeld van de positie van de Russistiek in Nederland. Russisch neemt in het reguliere onderwijs een volwaardige, maar bescheiden plaats in. Toch zijn er vele activiteiten te melden. Er is een professionele lerarenopleiding Russisch, er zijn de laatste jaren enkele nieuwe leergangen verschenen (Teleac, Wolters-Noordhoff, instituten voor schriftelijk onderwijs), er verschijnt een opvolger van de populaire leergang Шаг за шагом en er zijn veel contacten met Rusland tot stand gekomen. We mogen verwachten dat de nauwere contacten van Rusland met West-Europa in de nabije toekomst van positieve invloed zullen zijn op de positie van het onderwijs Russisch.”

U kunt de publicatie hier downloaden.