Missie van de sectie Russisch

Allereerst: wij zijn zeer geschokt door de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne. Klik hier voor ons anti-oorlogsstatement.

De sectie Russisch van Levende Talen draagt met tal van activiteiten en initiatieven bij aan de doelstellingen van Levende Talen. Zij zet zich in voor de versterking van het vak Russisch in het reguliere dagonderwijs en in het volwassenenonderwijs.
Het vak Russisch bestaat inmiddels 50 jaar als volwaardig schoolvak met een centraal eindexamen op havo- en vwo-niveau. Om de leerlingen naar dit niveau te brengen wordt gebruik gemaakt van speciaal voor dit doel ontworpen lesmethodes. De sectie Russisch is vertegenwoordigd in de CvTE en is betrokken bij de laatste ontwikkelingen binnen het talenonderwijs, zoals de implementatie van het ERK (CEFR) in de bovenbouw van het VO en het digitaliseren van lesmateriaal.

Door de onderwijsveranderingen van augustus 2007 heeft het vak Russisch dezelfde status gekregen als de andere vreemde talen. Hierdoor wordt het mogelijk Russisch te kiezen als tweede moderne vreemde taal naast het vak Engels.

De kernactiviteiten van de sectie Russisch bestaan uit:

  • het organiseren van de studiedagen van Levende Talen
  • het ondersteunen van scholen en schoolleiders die overwegen het vak Russisch op school in te voeren
  • steun en advies geven aan docenten die het vak Russisch (willen) doceren in het in het volwassenenonderwijs
  • het onderhouden van een netwerk van docenten Russisch met een eerstegraads lesbevoegdheid
  • het nauw samenwerken met de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam
  • de deelname mogelijk maken van docenten aan de internationale congressen van MAPRJAL (Internationale Associatie van docenten Russische Taal- en Letterkunde; het contact met deze organisatie ligt stil sinds het begin van de oorlog in februari 2022)
  • steun en advies geven bij studiereizen naar Rusland door leerlingen in het VO (dit gebeurt niet meer sinds februari 2022)
  • het begeleiden van leerlingen in het VO die eindexamen willen doen in het vak Russisch, maar waarvoor op de eigen school geen docent aanwezig is
  • het op maat begeleiden van heritage speakers uit heel Nederland die eindexamen Russisch willen doen, maar waarvoor op de eigen school geen docent aanwezig is
  • het verzamelen van ‘good practice’ lessen en beschikbaar stellen aan docenten in een electronische leeromgeving

Leden kunnen met hun lidnummer en persoonlijke pincode inloggen om in het ledenmenu te komen. Niet-leden kunnen zich nu inschrijven als lid om van alle voordelen van het lidmaatschap te profiteren.