Category Archives: Nieuws

Vertaalwedstrijd Russisch-Nederlands 2024

Levende Talen Russisch schrijft dit jaar voor de zevende keer een vertaalwedstrijd uit. De jury heeft een fragment uit het korte verhaal ‘Тринадцать’ van Alisa Ganieva gekozen. Deze tekst is verschenen in 2011. Deze keer is de organisatie van de vertaalwedstrijd in handen van de juryleden Eric Metz (voorzitter), Otto Boele en Emma de Klerk. De jury zal zich wijden aan het selecteren van de beste vertaling(en) – de vertalingen worden geanonimiseerd beoordeeld – en zij zullen aan het einde

Russische grammatica in Open Access

In 2003 verscheen onder redactie van Peter Houtzagers Russische grammatica, het meest uitgebreide Nederlandse naslagwerk over de Russische grammatica tot op heden, 672 pagina’s dik en met een cd-rom. Aan de publicatie ervan was elf jaar gewerkt door een team van Nederlandse en Vlaamse slavisten, allemaal expert op een aspect van de Russische grammatica en allemaal betrokken of betrokken geweest bij het universitaire onderwijs Russisch in Nederland, België of Rusland. Het boek voorzag in een behoefte aan een actueel standaardwerk

Nederlands voor Russisch- en Oekraïenssprekenden

Op het ogenblik is de behoefte aan NT2-lesmateriaal voor Russisch- en Oekraïenssprekenden heel groot. Ook is er behoefte aan meer kennis over het Russisch en het Oekraïens. In dit overzicht zet ik een paar tips op een rijtje, met inbreng van Eva den Hartog, waarvoor hartelijk dank. Deze pagina wordt waar mogelijk aangevuld met nieuwe informatie. Aanvullingen zijn van harte welkom via leraren.russisch@gmail.com. Introduction to Dutch – gratis cursus Introduction to Dutch is een gratis cursus (MOOC). De cursus beslaat

Nee tegen invasie in Oekraïne

De Sectie Russisch van Levende Talen veroordeelt de invasie in Oekraïne en de aanvallen op de burgerbevolking ten scherpste en volgt met ongeloof en verbijstering de berichten over de oorlog. Onze gedachten zijn bij de Oekraïners die zich dapper verdedigen, bij al diegenen die hebben moeten vluchten en noodgedwongen in het buitenland verblijven en bij Oekraïners en allen in ons land die vrezen voor hun dierbaren. We leven met heel ons hart met hen mee. Ook denken we aan de mensen in Rusland en Belarus die