Lidmaatschap van de sectie Russisch

De sectie Russisch biedt haar leden al meer dan vijftig jaar een ontmoetingsplek en platform. Zij behartigt de belangen van haar leden, onder andere via de vakbond. Zij informeert haar leden en organiseert nascholing. Als lid steunt u het werk van de sectie, kunt u daar zelf ook aan bijdragen en er direct invloed op uitoefenen. We heten nieuwe leden van harte welkom.

Hebt u belangstelling om een actieve bijdrage te leveren aan het werk van de Sectie Russisch, neemt u dan alstublieft contact op met het bestuur.

Leden van de sectie Russisch zijn taaldocent Russisch in alle soorten onderwijs, leraar Russisch in opleiding, student of belangstellende. Zij zijn betrokken bij de opleiding tot docent Russisch, het College van Toetsing en Examens, CITO, het Staatsexamen Russisch, de herziening van de leergang ‘Pasport v Rossiju’, de Geert Grote Universiteit en MAPRJaL (de Internationale vereniging van leraren Russische taal en literatuur). Ook taaltrainers, tolken en vertalers en gepensioneerden zijn lid van de sectie Russisch.

Lees hier meer algemene informatie over het lidmaatschap. Meldt u aan via de link Aanmeldformulier. Als u zich aanmeldt als lid, verklaart u daarmee tevens kennis genomen te hebben van de statuten van de Vereniging van Leraren in Levende Talen en akkoord te gaan met de bepalingen ten aanzien van het lidmaatschap.

Als lid van de Sectie Russisch kunt u ook lid worden van een tweede sectie van Levende Talen. Bent u al lid van een andere sectie van Levende Talen, word dan tevens lid van de Sectie Russisch als tweede sectie. U geniet dan van een aantal voordelen die de Sectie Russisch aanbiedt aan leden van Levende Talen.

Lidmaatschap opzeggen

Informatie over het opzeggen van het lidmaatschap vindt u hier.