Lidmaatschap van de sectie Russisch

De sectie Russisch biedt haar leden al vijftig jaar een ontmoetingsplek en platform. Zij behartigt de belangen van haar leden, onder andere via de vakbond. Zij informeert haar leden en organiseert nascholing. Als lid steunt u het werk van de sectie, kunt u daar zelf ook aan bijdragen en kunt u er direct invloed op uitoefenen.

Leden van de sectie Russisch zijn taaldocent Russisch in alle soorten onderwijs, leraar Russisch in opleiding, student of belangstellende. Zij zijn betrokken bij de opleiding tot docent Russisch, het College van Toetsing en Examens, CITO, het Staatsexamen Russisch, de herziening van de leergang ‘Pasport v Rossiju’, de Geert Grote Universiteit en MAPRJaL (de Internationale vereniging van leraren Russische taal en literatuur). Ook taaltrainers, tolken en vertalers en gepensioneerden zijn lid van de sectie Russisch.

Lees hier meer algemene informatie over het lidmaatschap. Meldt u aan via de link Aanmeldformulier. Als u zich aanmeldt als lid, verklaart u daarmee tevens kennis genomen te hebben van de statuten van de Vereniging van Leraren in Levende Talen en akkoord te gaan met de bepalingen ten aanzien van het lidmaatschap.

 

Lidmaatschap opzeggen

Informatie over het opzeggen van het lidmaatschap vindt u hier.