Sectie Russisch bestaat 50 jaar!

Op 4 januari 1971 is tijdens de plenaire zitting van de 57e Algemene Vergadering van de Vereniging van Leraren in Levende Talen de sectie Russisch opgericht. Lees het verslag van de plenaire zitting en het verslag van de 1e Algemene Ledenvergadering van de sectie Russisch. Tot voorzitster werd gekozen Mevrouw Van der Eng en secretaris werd I. Kuntz-Hoffenaar. Meteen werden diverse plannen ontvouwd. Op 4 januari 1971 telde de sectie 65 leden.

Op de pagina’s van deze website informeren wij u over de activiteiten van de sectie in de afgelopen 50 jaar. Hoe voortvarend de sectie Russisch te werk is gegaan met het ontwikkelen van het schoolvak Russisch leest u op deze pagina, waar u de komende tijd steeds meer uit die beginjaren kunt ontdekken. En in de Eregalerij vindt u berichten over mensen die betrokken zijn of waren bij het onderwijs Russisch in Nederland en Vlaanderen, op (avond)scholen en universiteiten of elders. 

Wilt u meedenken en -schrijven, en ons van informatie voorzien? Dat stellen we zeer op prijs. We kunnen alle hulp gebruiken: Wij nodigen u van harte uit om herinneringen met ons te delen: Was u betrokken bij de (jonge) sectie? Hebt u meegewerkt aan publicaties van de Commissie Leerplan Russisch (later Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling Russisch)? Bent u werkzaam (geweest) in het onderwijs Russisch? Bent u met uw leerlingen naar de Sovjetunie of Rusland geweest? Hebt u nog foto’s of andere archiefmaterialen die u met ons wilt delen? Misschien vindt u het fijn uw herinneringen met ons te delen in een interview? Dat zou een cadeautje zijn. We praten graag met u.

Op de pagina Waarom Russisch nodigen wij u uit ons te vertellen waarom u Russisch bent gaan leren of studeren, waar u dat hebt gedaan en wat het u heeft gebracht. Stuurt u ons alstublieft een mp3’tje, als u dat wilt een foto en een quote: Waarom is volgens u kennis van de Russische taal belangrijk?

Neemt u alstublieft contact met ons op per e-mail leraren.russisch@gmail.com als u wilt bijdragen.