Category Archives: Russisch

Vertaalwedstrijd Russisch-Nederlands 2024

Levende Talen Russisch schrijft dit jaar voor de zevende keer een vertaalwedstrijd uit. De jury heeft een fragment uit het korte verhaal ‘Тринадцать’ van Alisa Ganieva gekozen. Deze tekst is verschenen in 2011. Deze keer is de organisatie van de vertaalwedstrijd in handen van de juryleden Eric Metz (voorzitter), Otto Boele en Emma de Klerk. De jury zal zich wijden aan het selecteren van de beste vertaling(en) – de vertalingen worden geanonimiseerd beoordeeld – en zij zullen aan het einde

Studiedag Levende Talen Russisch en Vertaalwedstrijd Russisch-Nederlands op 23 september 2023 te Leiden

We nodigen alle belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen van harte uit om deel te nemen en hopen ook veel studenten te mogen verwelkomen. De Studiedag Levende Talen Russisch wordt in samenwerking met Russische Studies te Leiden georganiseerd. Deze dag vindt plaats op zaterdag 23 september 2023 in het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1 te Leiden. We bieden u een gevarieerd programma aan met een plenaire openingslezing door Jessica Gorter over haar nieuwste film ‘The Dmitriev Affair’, gevolgd door een lezing van Mikhail

Russische grammatica in Open Access

In 2003 verscheen onder redactie van Peter Houtzagers Russische grammatica, het meest uitgebreide Nederlandse naslagwerk over de Russische grammatica tot op heden, 672 pagina’s dik en met een cd-rom. Aan de publicatie ervan was elf jaar gewerkt door een team van Nederlandse en Vlaamse slavisten, allemaal expert op een aspect van de Russische grammatica en allemaal betrokken of betrokken geweest bij het universitaire onderwijs Russisch in Nederland, België of Rusland. Het boek voorzag in een behoefte aan een actueel standaardwerk

Vooraankondiging Studiedag en Vertaalwedstrijd Russisch op 23 september 2023

Studiedag en Vertaalwedstrijd Russisch Opnieuw organiseert de Sectie Russisch van Levende Talen in samenwerking met Russische Studies van de Universiteit Leiden een studiedag Russisch. Deze dag vindt plaats op zaterdag 23 september 2023 in het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1 te Leiden. Op het programma staan lezingen van: Jessica Gorter over haar film ‘The Dmitriev Affair‘. Mikhail Fishman (ТВ Дождь) over Independent Russian Journalism in Times of War Maxim Osipov over zijn nieuwe literaire tijdschrift Пятая волна Ook organiseren we voor de

Lancering literair tijdschrift Пятая волна

Donderdag 15 juni 2023 vond in De Balie in Amsterdam de lancering plaats van Maxim Osipovs nieuwe literaire tijdschrift Пятая волна. Dit Russischtalige tijdschrift geeft Russischtalige schrijvers en dichters een platform om zonder censuur hun werken te publiceren. Een selectie van de werken uit het Russischtalige tijdschrift verschijnen in de Engelstalige uitgave The Fifth Wave. Papieren en online nummers van Пятая волна kunt u hier bestellen. De Engelstalige uitgave is hier te bestellen.

“Wie leert nog Russisch?” NRC 30 mei 2023

Dinsdag 30 mei 2023 was het weer zover en vond het havo en vwo centraal examen Russisch plaats. NRC Handelsblad sprak met docent Russisch Jeanette Bron, met examenkandidaten en vroeg hen hoe het is om Russisch te leren sinds Rusland de oorlog in Oekraïne is begonnen. NRC sprak ook met Egbert Fortuin, hoogleraar bij de vakgroep Russische Studies in Leiden. Klik LEES MEER en lees het artikel hier.

Eastplainers – lezingenserie aan de UvA

Eastplainers De opleiding Russische & Slavische studies heeft een lezingenserie Eastsplainers opgezet, een publieksprogramma waarin bekende journalisten, schrijvers, musici en andere kunstenaars en intellectuelen aan het woord komen die vanuit onder andere Kyiv, Lodz, Minsk en Moskou naar Nederland zijn geëmigreerd of gevlucht. De reeks is opgezet als tegenwicht tegen westsplaining — de gewoonte om ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa vooral door West-Europese lenzen te bekijken.  Voor de openingslezing, op 30 november aanstaande om 17:00, verwelkomen we de uit Kyiv gevluchte

Studiedag Russische en Oekraïense taal en literatuur op 24 september 2022

Studiedag Russische en Oekraïense taal en literatuur op 24 september 2022 De oorlog in Oekraïne heeft ons ertoe gedwongen extra kritisch naar de inhoud van onze studiedag te kijken. We kunnen niet meer zorgeloos de Russische taal en literatuur vieren zonder ook aandacht te besteden aan Oekraïens en de Oekraïense literatuur. Klik hier voor ons anti-oorlogsstatement. De dag wordt samen met Russische Studies te Leiden georganiseerd. We nodigen alle belangstellenden van harte uit om aanwezig te zijn en hopen ook

Vakexpert en docent Russisch gezocht voor vakvernieuwingscommissie (vacature gesloten)

SLO (Landelijk expertisecentrum voor het curriculum in o.a. het voortgezet onderwijs) zoekt leden voor de vakvernieuwingscommissies. Ook voor Russisch! Denk jij mee over wat leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs moeten leren? SLO zoekt één vakexpert en één docent Russisch voor de actualisatie van het examenprogramma Russisch (havo en vwo). Heb jij ervaring in het voortgezet onderwijs en wil je meepraten? Meld je voor 4 oktober aan via https://www.slo-vakvernieuwingscommissies.nl/slo-zoekt-leraren/ Graag komen we met je in contact. De Sectie

« Older Entries