“Wie leert nog Russisch?” NRC 30 mei 2023

Dinsdag 30 mei 2023 was het weer zover en vond het havo en vwo centraal examen Russisch plaats. NRC Handelsblad sprak met docent Russisch Jeanette Bron, met examenkandidaten en vroeg hen hoe het is om Russisch te leren sinds Rusland de oorlog in Oekraïne is begonnen. NRC sprak ook met Egbert Fortuin, hoogleraar bij de vakgroep Russische Studies in Leiden. Klik LEES MEER en lees het artikel hier.