BAD DATES van BBC Learning English

De app en website van BBC Learning English bevatten korte video’s om Engels mee te leren. Voor mvt docenten in andere talen bieden deze video’s leuke lesideeën. Eén van de videoseries is ‘Bad Dates’. Elke ‘Bad Date’ begint met een cartoon van een date die een paar maal onderbroken wordt om leerlingen op zinnetjes te wijzen die in een bepaalde situatie gebruikt kunnen worden (small talk, van onderwerp veranderen, een compliment/hint geven, hulp aanbieden, aangeven dat je iets een slecht idee vindt etc.).

‘Bad dating’ is leuk in de klas en kan ook bij Russisch. Bij online-onderwijs aan een grotere groep kunnen break-out rooms gebruikt worden. Geschikt voor leerlingen die ERK-niveau A1 niveau beheersen en op weg zijn naar niveau A2. Ook leuk voor leerlingen met een hoger ERK-niveau.

Klik op de date voor de video:

De BBC Learning English website heeft ook een Teachers’ Room waar video’s met lestips te vinden zijn. Een enkele lestip is niet passend voor (Russische les in) een Nederlandse leeromgeving, maar veel tips zijn wel toepasbaar.