Doeltaal Digitaal

 

Lerarenopleider en onderzoeker Marrit van der Guchte heeft de afgelopen drie jaar het project Doeltaal Digitaal geleid. De opzet is om het doeltaalgebruik door leerlingen/studenten te bevorderen door middel van activerende taaltaken zoals chatten en audio- en video-opdrachten.

Luister naar de podcast Taal. Gewoon doen! #1: Doeltaal Digitaal: Audio-, video- en tekstchat gebruiken in de vreemde taalles. De podcast geeft een goede indruk over het soort taaltaken dat binnen dit project is ontwikkeld, waarom het nodig is leerlingen/studenten te stimuleren om de doeltaal te gebruiken en hoe het werkt in de les en daarbuiten.

Eerder schreven Marrit van de Guchte & Gert Rijlaarsdam in Levende Talen Tijdschrift 2018-4Chatten in taakgericht mvt-onderwijs: Effect op doeltaalgebruik en ervaringen van leerlingen’ en binnenkort verschijnt in Levende Talen Magazine 2021-2 een bijdrage: ‘Doeltaal digitaal: Learning by doing!‘ door Paul Halma, Marrit van de Guchte, Eline van Batenburg en Daphne van Weijen.

Het project Doeltaal Digitaal staat op de website Taalwijs.nu van het Nationaal Platform voor de talen. Daar staat nog veel meer interessant lesmateriaal. Doe er uw voordeel mee.