Category Archives: Nieuwsarchief 2009

Bijzondere leerstoel Culturele relaties Nederland – Oost-Europa

Aan de Universiteit van Amsterdam is binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen een bijzondere leerstoel Culturele relaties Nederland – Oost-Europa ingesteld vanwege de Stichting Uitgeverij en Boekhandel Pegasus. Tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel is benoemd dr. W.J.J. (Wim) Honselaar. De sectie Russisch feliciteert Poesjkin laureaat Wim Honselaar van harte met deze benoeming. Wim Honselaar gaat zich als bijzonder hoogleraar bezighouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van de culturele relaties tussen Nederland en de landen in Oost-Europa. In het bijzonder

Archief 2009

11 december 2009 – Oratie Wim Honselaar   Op 11 december heeft Wim Honselaar zijn oratie uitgesproken, getiteld: Voor elkaar. Reciprociteit tussen Oost en West. Lees verder… De sectie Russisch feliciteert Poesjkin laureaat Wim Honselaar die is benoemd als bijzonder hoogleraar aan de UvA met als leeropdracht “Culterele relaties Nederland – Oost-Europa, in het bijzonder de Tweetalige lexicografie”. De leerstoel is ingesteld namens de Stichting Uitgeverij en Boekhandel Pegasus. 5 november 2009 – Prof. dr. A.H. van den Baar overleden Op donderdag 5 november