Verslag vertaalwedstrijd Russisch-Nederlands 2019

Agnes Roozeveld (foto: Geramé Wouters)

In 2019 schreef de Sectie Russisch van Levende Talen haar derde vertaalwedstrijd uit met het schier onmogelijk te vertalen verhaal Буква «ты» van Leonid Pantelejev als vertaalopgave. De prijsuitreiking vond plaats tijdens onze jaarlijkse Ruslanddag op 21 september in het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

De juryleden Robbert-Jan Henkes, Eric Metz en Wim Honselaar bogen zich over tien ingezonden vertalingen en verheugden zich over de vertaalvondsten. Over de te nemen lastige vertaalbeslissingen leest u alles in het juryrapport dat de titel ‘Irinoesjka en haar Буква «ты»’ meekreeg. De jury gaf de knappe vertaling van Julia Petrusha een speciale vermelding en een grote pluim. De winnende vertaling was volgens de jury “het natuurlijkst van toon: het was een echt kinderverhaal geworden, en echt Nederlands, waarbij de geest en de sfeer en de toon van Pantelejev behouden bleven, of misschien moeten we zeggen wederopgebouwd. (Want dat is vertalen: afbreken en wederopbouwen.)” De winnende vertaling is van Agnes Roozeveld-van de Ven.

Juryleden vertaalwedstrijd 2019 – v.l.n.r. Wim Honselaar, Robbert-Jan Henkes en Eric Metz (foto: Geramé Wouters)

Degenen onder u die het Tijdschrift voor Slavische Literatuur (TSL) lezen, konden in TSL 83 van december 2019 reeds de winnende vertaling van Agnes Roozeveld-van de Ven lezen: Leonid Pantelejev – De letter ‘ik’ – naast de Russische tekst: Леонид Пантелеев – Буква «ты». Ook het Juryrapport: ‘Irinoesjka en haar Буква «ты»’ is in deze aflevering van TSL gepubliceerd.

Dit verslag van de Vertaalwedstrijd Russisch-Nederlands verschijnt veel te laat op de website, waarvoor excuses aan alle betrokkenen.