Verslag vertaalwedstrijd Russisch-Nederlands 2022

Met groot genoegen kijken we terug op de vijfde vertaalwedstrijd van de Sectie Russisch van Levende Talen. De vertaalwedstrijd is altijd gekoppeld aan de studiedag van de sectie. Vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne in februari van dit jaar, kozen wij ervoor om tijdens de studiedag ook aandacht aan Oekraïens en de Oekraïense literatuur te besteden. Mede daarom was de vertaalopgave 2022 een tekst van de in het Russisch schrijvende Oekraïense auteur Andrej Koerkov. De jury koos een fragment uit zijn verhaal ‘Последнее приземление (краткая история одного внутреннего органа)’. Een aantal boeken van Koerkov is reeds naar het Nederlands vertaald, maar dit verhaal nog niet. De winnaar van de vertaalwedstrijd wordt uitgenodigd om het hele verhaal te vertalen voor publicatie in het Tijdschrift voor Slavische Literatuur (TSL).

v.l.n.r. Wim Honselaar, Eric Metz, Aai Prins, Els de Roon Hertoge, Gretske de Haan en Titia Vuyk (foto: Geramé Wouters)

De Studiedag Russische en Oekraïense taal en literatuur vond plaats op 24 september 2022 in het Lipsius Gebouw van de Universiteit Leiden. Deze dag vond plaats in samenwerking met Russische Studies Leiden.

De juryleden Aai Prins, Eric Metz en Wim Honselaar hebben zich over achttien anonieme inzendingen gebogen en de heel verschillende vertaalvondsten beoordeeld. Welke vertaalproblemen er in de tekst zitten, en hoe die zijn opgelost, leest u in het juryrapport. De jury noemde drie winnaars, in de volgorde brons voor Gretske de Haan en zilver voor vertalersduo Annelies de hertogh en Els de Roon Hertoge. Over de gouden vertaling schrijft de jury in haar rapport: ‘deze vertaling [maakt] een zeer verzorgde indruk, er staan nauwelijks echte fouten in. De Nederlandse zinnen lopen heel soepel, maar zijn tegelijk een getrouwe weergave van het Russisch. Goud is dit jaar opnieuw voor Jos Moortgat en Titia Vuyk.

Boekhandel Pegasus stelde de prijzen beschikbaar.

Titia Vuyk leest de winnende vertaling voor (foto: Geramé Wouters)

Voordat de jury de prijswinnaars naar voren riep om hun prijs in ontvangst te nemen, feliciteerde Andrej Koerkov de deelnemers en winnaars in een videoboodschap. Koerkov dankt iedereen voor de steun voor zijn land, vestigt de aandacht op de prachtige Oekraïense literatuur en roept op: ‘Leer meer talen en bedenk dat de wereld erg boeiend is. Als je nieuwsgierig bent, wil je die wereld kunnen verstaan.’

Titia Vuyk las ten slotte de winnende vertaling voor. Ze deed dat met een mooie stem en een prachtige intonatie.

De Sectie Russisch van Levende Talen feliciteert de prijswinnaars en dankt de jury voor haar werk.