Karel van het Reve – Literaire prijzen

Karel van het Reve (1921-1999) was van 1957 tot aan zijn pensionering in 1983 hoogleraar Russische letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij is de auteur van twee romans, schreef vele columns en essays voor onder andere Hollands Maandblad, Tirade, Het Parool en andere periodieken. Daarnaast publiceerde hij onder het pseudoniem Henk Broekhuis en had hij tien jaar lang een gesproken column bij Radio Wereldomroep.

Samen met J.W. Bezemer en Peter Reddaway richtte Karel van het Reve de Alexander Herzenstichting op. Deze stichting had als doel het in het Westen uitgeven van dissidente sovjetliteratuur in de oorspronkelijke taal of in vertaling.

Van de website ‘karelvanhetreve.nl‘ – biografie: ‘In 1981 ontving Van het Reve de P.C. Hooftprijs voor zijn essayistische oeuvre. Het juryrapport maakte melding van het “wantrouwen tegen elk geloof en iedere doctrine” dat uit Van het Reves oeuvre sprak, maar prees ook zijn kunstenaarschap. “Dit kunstenaarschap is onlosmakelijk verbonden met een taalgebruik dat door zijn oorspronkelijkheid, zijn intelligentie en zijn humor, door zijn eenvoud en zijn economie van middelen, door zijn afkeer van vaagheid en gewichtigdoenerij in Nederland mag gelden als een voorbeeld.”’

Naast essayist was Karel van het Reve een begenadigd vertaler. In 1979 werd hem de Martinus Nijhoffprijs toegekend voor zijn vertalingen van werken van Toergenjev. Op de website Vertaalverhaal staat Van het Reves ‘Dankwoord bij de aanvaarding van de Martinus Nijhoffprijs 1979′. In Leiden werd door Van het Reve een vertaalcollege gegeven. De Leidse Slavisten publiceerden diverse vertalingen onder Van het Reves leiding. Hoe dat in zijn werk ging, kunt u lezen in het artikel van Karel van het Reve in De Tweede Ronde, jaargang 1 (1980) ‘Over het vertalen van Poesjkins ‘De stenen gast’’. Uit de Leidse vertaalgroep zijn eminente vertalers voortgekomen.

Zie ook het levensbericht door Robert van Amerongen ‘Karel van het Reve (1921-1999)’ in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1999.

Over de betekenis van Karel van het Reve als woordkunstenaar sprak Max Pam op 4 januari 2020 met Frits Spits in De Taalstaat, naar aanleiding van de verschijning van de bundel Karel van het Reve Voor Gevorderden

Lees ook de column van Barber van de Pol in De Groene Amsterdammer van 4 mei 2010 – Vertalen. Idee voor een clubje.