Ruslanddag Taal en Cultuur 2017

Ruslanddag Taal en Cultuur 2017

De jaarlijkse Ruslanddag van de sectie Russisch van Levende Talen vond dit jaar plaats op 23 september in het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Koninklijk conservatorium te Den Haag

We hebben u tijdens deze Ruslanddag wederom een gevarieerd programma aangeboden met lezingen over de actualiteit van de geschiedenis van Rusland en over de ándere Trans-Siberische spoorlijn (BAM), met workshops over Tolstoj op de Kaukasus (vertaalworkshop), moderne (21e eeuwse) Russische literatuur, over Stanislavski’s toneelvernieuwingen en over de publicatiegeschiedenis van Dokter Zjivago. De Ruslanddag werd afgesloten met de prijsuitreiking van de vertaalwedstrijd die we dit jaar voor het eerst hebben uitgeschreven en met een gezellige borrel. Boekhandel Pegasus was de hele dag met een stand aanwezig.

Het Orgkomitet heeft na afloop van de  Ruslanddag Taal en Cultuur veel complimenten ontvangen over de ontvangst en de programmering. Er waren veel lovende woorden voor de lezingen van Henk Kern en Edwin Trommelen en de waardering voor de workshops was ook groot. De vertaalwedstrijd is zeer goed ontvangen.

Vertaalwedstrijd
Dit jaar hebben we voor het eerst een heuse vertaalwedstrijd Russisch-Nederlands georganiseerd. Alle informatie over de wedstrijd en natuurlijk de te vertalen tekst van Dina Roebina vindt u in deze pdf.

Lees hier het verslag van de vertaalwedstrijd.

 

 

 

 

 

 

Dagprogramma

10.00 – 10.30    Ontvangst met koffie/thee

10.30 – 12.00    Henk Kern. Last van het Russische verleden. Een lezing en discussie over hoe de geschiedenis van Rusland aan de orde te stellen voor leerlingen. Rusland komt dichterbij dan ooit, en boezemt ons zowel hoop in als vrees. Het moderne, postcommunistische Rusland is inmiddels een volwaardig lid geworden van de internationale gemeenschap. Het land wordt erkend als een belangrijke speler in de wereldpolitiek en in de wereldeconomie. Maar het recente optreden van Rusland wekt ook wantrouwen op en wordt naar de algemeen geldende westerse maatstaven als onaanvaardbaar veroordeeld. Is Rusland sinds het einde van de Sovjet-Unie wel een ‘gewoon’ land geworden of blijft het toch een ‘andere’ wereld op zichzelf? Hoe wordt het moderne Rusland beïnvloed of belast door de erfenis van zijn verleden? En wat zijn daarvan de merkbare gevolgen in het heden? Aan de hand van acht onderscheidende kenmerken van de Russische geschiedenis onder tsaren en communisten onderzoeken we de wijze waarin het optreden van Rusland in het heden mede wordt bepaald door de last van het verleden. Zo kunnen we trachten het Russische raadsel te doorgronden

12.00 – 13.30    Lunch U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u – tegen betaling – van de lunch gebruik wilt maken

13.30 – 15.00    Parallelsessies: Tolstoj op de Kaukasus (vertaalworkshop); moderne (21e eeuwse) Russische literatuur; Stanislavski’s toneelvernieuwingen; de publicatiegeschiedenis van Dokter Zjivago (zie pagina 2 van de uitnodiging voor een beschrijving van de workshops).

15.00 – 15.15    Koffie/theepauze

15.15 – 15.45    Edwin Trommelen met een voordracht uit Het rijk van de Bam

15.45 – 16.15    Vertaalwedstrijd: prijsuitreiking. De sectie Russisch heeft dit jaar voor het eerst een vertaalwedstrijd uitgeschreven. Een deskundige jury is bereid gevonden de organisatie van de vertaalwedstrijd op zich te nemen: Aai Prins, Eric Metz en Wim Honselaar. Zij hebben de tekst uitgekozen, zij zullen zich wijden aan het selecteren van de beste vertaling(en) en zij zullen aan het einde van de Ruslanddag de prijswinnaar(s) bekend maken. Boekhandel Pegasus stelt prijzen beschikbaar.

U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan onze vertaalwedstrijd. Hier vindt u de te vertalen tekst van Dina Roebina, als ook achtergrondinformatie en de spelregels.

Lees hier het verslag van de vertaalwedstrijd Russisch-Nederlands 2017.

16.15 – 17.30    Afsluiting en borrel

 

Aanmelden
Aanmelden voor de Ruslanddag 2017 kan door het aanmeldformulier [Gesloten] in te vullen. Uw aanmelding is pas definitief als wij uw betaling hebben ontvangen.

Wij hopen u allen te mogen begroeten in Den Haag.