Category Archives: Staatsexamen

Corona en de examens Russisch

Het Centraal Examen Russisch op 25 mei 2020 gaat niet door. Voor updates en meer informatie: Klik hier voor de informatie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Klik hier voor de informatie van de Rijksoverheid. Bij de Staatsexamens Russisch gaan de college-examens vooralsnog gewoon door: Schrijfvaardigheid op woensdag 13 mei 2020. Mondeling examen (gespreksvaardigheid en literatuur) in juli 2020.

Staatsexamen als aanvulling op het schoolaanbod

Kees van Eunen schreef een mooi en duidelijk stuk over staatsexamens vreemde talen (LTM 2019-7, p. 41-42): ‘Staatsexamen en wat je ervan kunt leren’. Van Eunen laat zien dat er op de website van DUO veel informatie te vinden is waar je als taaldocent goed gebruik van kunt maken: “Het aardige van de DUO-site is dat er ook oefenmateriaal op staat. En er zit best veel fraais bij.” Voor wie is het staatsexamen bedoeld? Van Eunen schrijft daarover: “Voor de goede