Staatsexamen als aanvulling op het schoolaanbod

Voorbeeld van oefenmateriaal

Kees van Eunen schreef een mooi en duidelijk stuk over staatsexamens vreemde talen (LTM 2019-7, p. 41-42): ‘Staatsexamen en wat je ervan kunt leren’. Van Eunen laat zien dat er op de website van DUO veel informatie te vinden is waar je als taaldocent goed gebruik van kunt maken: “Het aardige van de DUO-site is dat er ook oefenmateriaal op staat. En er zit best veel fraais bij.”

Voor wie is het staatsexamen bedoeld?
Van Eunen schrijft daarover: “Voor de goede orde: het staatsexamen is bedoeld voor mensen die niet (meer) deelnemen aan het ‘gewone’ voortgezet onderwijs.” Dit is niet correct. Je kunt namelijk staatsexamen doen in een bepaald vak als aanvulling op het schoolaanbod. Biedt jouw school een bepaald vak niet aan, dan kun je er in overleg met de schoolleiding voor kiezen om staatsexamen te doen in dat vak om het staatsexamencertificaat van dat vak vervolgens te laten bijschrijven op je diploma. We hebben dit uitgezocht voor Russisch, maar het geldt voor alle vakken.

Dit is de regel:
Een behaald staatsexamencertificaat (Russisch) kan slechts bijgeschreven worden op het schooldiploma van de leerling wanneer de leerling het staatsexamen (Russisch) in het eindexamenjaar aflegt én de schoolleiding ermee instemt. Een in een eerder jaar behaald staatsexamencertificaat Russisch kan volgens de wet niet bijgeschreven worden op het diploma van de middelbare school.

Verder is ook het volgende van belang:
Een leerling mag in één vak examen doen op een hoger niveau. Als je dat niveau aankunt en de schoolleiding is akkoord, komt dat op het volgende neer:
* vmbo-leerlingen kunnen examen doen op havo-niveau (Russisch alleen als extra vak omdat Russisch regulier niet als eindexamenvak op vmbo-niveau wordt aangeboden)
* havo-leerlingen kunnen examen (Russisch) doen op vwo-niveau

Meedoen?
Betaal via iDEAL bij je aanmelding. Het staatsexamen kost €125,00 per vak.
Je moet je wel op eigen kracht voorbereiden . Daarvoor kun je onder andere het oefenmateriaal gebruiken dat op de site van DUO staat en waar Kees van Eunen over schrijft

LET OP:
Aanmelden voor het staatsexamen en voor onderdelen ervan is aan zeer strikte data gebonden. Ben je te laat, dan heb je pech