Corona en de examens Russisch

Het Centraal Examen Russisch op 25 mei 2020 gaat niet door.

Voor updates en meer informatie:

Klik hier voor de informatie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).
Klik hier voor de informatie van de Rijksoverheid.

Bij de Staatsexamens Russisch gaan de college-examens vooralsnog gewoon door:
Schrijfvaardigheid op woensdag 13 mei 2020.
Mondeling examen (gespreksvaardigheid en literatuur) in juli 2020.