Category Archives: Heritage

Corona en de examens Russisch

Het Centraal Examen Russisch op 25 mei 2020 gaat niet door. Voor updates en meer informatie: Klik hier voor de informatie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Klik hier voor de informatie van de Rijksoverheid. Bij de Staatsexamens Russisch gaan de college-examens vooralsnog gewoon door: Schrijfvaardigheid op woensdag 13 mei 2020. Mondeling examen (gespreksvaardigheid en literatuur) in juli 2020.

Heritageprogramma genomineerd voor Europees Talenlabel 2016

Het thema van het Europees Talenlabel 2016 is KapiTaal. De sectie Russisch is van mening dat twee- of meertaligheid TaalKapiTaal is. Daarom stimuleert zij dat Russischtalige leerlingen hun TaalKapiTaal kunnen verzilveren door in Nederland eindexamen Russisch te doen op havo- of vwo-niveau. Typische eindexamenkandidaten zijn leerlingen die een uitdaging zoeken. Een groep leerlingen spreekt thuis Russisch. Deze Russischtalige leerlingen doen eindexamen Russisch omdat ze recht willen doen aan hun achtergrond door hun kennis van de Russische taal, literatuur en cultuur