Heritageprogramma genomineerd voor Europees Talenlabel 2016

eindexamen-russisch-praedinius-2012

Praedinius Gymnasium Groningen 2012. Na het eindexamen Russisch

Het thema van het Europees Talenlabel 2016 is KapiTaal. De sectie Russisch is van mening dat twee- of meertaligheid TaalKapiTaal is. Daarom stimuleert zij dat Russischtalige leerlingen hun TaalKapiTaal kunnen verzilveren door in Nederland eindexamen Russisch te doen op havo- of vwo-niveau.

Typische eindexamenkandidaten zijn leerlingen die een uitdaging zoeken. Een groep leerlingen spreekt thuis Russisch. Deze Russischtalige leerlingen doen eindexamen Russisch omdat ze recht willen doen aan hun achtergrond door hun kennis van de Russische taal, literatuur en cultuur te verbeteren. Ze kunnen hun voorsprong verzilveren door een aantoonbaar cijfer op het einddiploma. Bovendien kunnen ze compensatiepunten verwerven en/of hun gemiddelde eindcijfer ophalen. Het eindexamen Russisch kan worden afgelegd als extra vak of als verplichte tweede moderne vreemde taal, het kan in het voorlaatste jaar worden afgelegd en eventueel op een hoger niveau.

Docenten van de sectie Russisch van Levende Talen hebben de afgelopen jaren een programma opgezet waarmee Russischtalige leerlingen op maat naar het Eindexamen worden begeleid. Leerlingen, mentoren en decanen weten de sectie Russisch steeds beter te vinden. De Russische scholen in Nederland weten van dit programma en zoeken regelmatig contact met de sectie Russisch. Zij pleiten er bij de eigen school van de leerling vaak voor dat deze leerling eindexamen Russisch kan doen.
Docenten Russisch van het Praedinius Gymnasium te Groningen, O2G2 Groningen (bovenschools) en Lyceum Schravenlant te Schiedam zijn bij dit programma betrokken.

Lees meer over het eindexamen Russisch voor heritageleerlingen.