Tag Archives: centraal examen

Corona en de examens Russisch

Het Centraal Examen Russisch op 25 mei 2020 gaat niet door. Voor updates en meer informatie: Klik hier voor de informatie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Klik hier voor de informatie van de Rijksoverheid. Bij de Staatsexamens Russisch gaan de college-examens vooralsnog gewoon door: Schrijfvaardigheid op woensdag 13 mei 2020. Mondeling examen (gespreksvaardigheid en literatuur) in juli 2020.