Verslag Vertaalwedstrijd Russisch-Nederlands 2018

Voor de tweede keer op rij is de vertaalwedstrijd Russisch-Nederlands, die dit jaar voor de tweede keer door de sectie Russisch werd georganiseerd, gewonnen door Ad Winnubst. De prijsuitreiking vond plaats tijdens onze jaarlijkse Ruslanddag op 22 september in het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

v.l.n.r. Eric Metz, Ad Winnubst (winnaar vertaalwedstrijd 2018), Aai Prins en Wim Honselaar

De jury, bestaande uit Aai Prins, Eric Metz en Wim Honselaar, had dit jaar voor een gedicht van de symbolistische dichter Konstantin Bal’mont gekozen: ‘Воспоминание о вечере в Амстердаме. Медленные строки‘. Een verblijf in Amsterdam in de lente van 1897 – samen met zijn vrouw – inspireerde Bal’mont tot dit gedicht dat oorspronkelijk werd gepubliceerd in de bundel Горящие здания(1899). Het heeft een muzikaal karakter en wordt nog steeds vaak geciteerd en voorgedragen, ondermeer door Aleksandr Doelov. Is het inderdaad ‘onvertaalbaar door het rijke gebruik van assonantie’ zoals Jan Paul Hinrichs in zijn blog beweerde? Vanwege de muzikaliteit, de constante versvoet en door de vele klankherhalingen in rijm en daarbuiten die in dit gedicht in het Russisch een grote rol spelen, was het in ieder geval een hele uitdaging voor de deelnemers. Uit het juryrapport dat werd voorgelezen door Wim Honselaar, bleek hoe lastig dit gedicht te vertalen moet zijn geweest. Uiteindelijk doorbrak Wim de spanning en vertelde dat de jury unaniem was in haar keuze voor de anonieme vertaling nummer 5: “De winnende vertaling wordt gekenmerkt door een constante versvoet, veel klankherhalingen in rijm en daarbuiten, een poëtische en impressionistische sfeer, een sensitieve woordkeus en de nodige vrijheid in expressie. En daarbij hoeft natuurlijk niet op elk slakje zout gelegd te worden.”

De winnende vertaling nummer 5 is van Ad Winnubst. Hij las hem met verve aan ons voor. We hebben Ad een t-shirt van de sectie cadeau gedaan en van Pegasus ontving hij uit de reeks Slavische Cahiers nummer 31: Lyrisch drama van Aleksandr Blok. We feliciteren Ad nogmaals van harte met zijn prijs en we hopen nog veel mooie vertalingen van zijn hand te mogen lezen.

Alle deelnemers aan de vertaalwedstrijd willen we zeer hartelijk danken. We hopen dat jullie volgend jaar de uitdaging ook weer zullen aangaan.

Zonder de professionele en enthousiaste jury hadden we deze wedstrijd niet kunnen organiseren. Heel hartelijk dank voor al jullie werk.

U vindt hier alle informatie over deze vertaalwedstrijd Russisch-Nederlands 2018, met de pdf met het te vertalen gedicht van Konstantin Bal’mont.

Op veler verzoek zal de Sectie Russisch volgend jaar weer een vertaalwedstrijd uitschrijven, die dan waarschijnlijk uit twee vertalingen zal bestaan: eentje, zoals vanouds, Russisch-Nederlands, en eentje Nederlands-Russisch.