‘Nederland Vertaalt’ Russisch-Nederlands

De vertaalwedstrijd ‘Nederland Vertaalt‘ is van start gegaan. De talen van de wedstrijd zijn Russisch, Frans, Duits en Engels. Lees hier informatie over de wedstrijd van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het is de gewoonte om aan de reguliere talen van de wedstrijd ‘Nederland vertaalt’ de taal toe te voegen waaruit de laureaat vertaalt. Dit jaar is dat dus Russisch. Zet uw beste beentje voor en vertaal Про отца (2014) van Софя Толстая (Sofja Tolstaja) (1951). De tekst vindt u hier.

Tijdens de manifestatie ‘Nederland vertaalt’ 2015 is de winnares van deze vertaalwedstrijd bekend gemaakt. De winnares is Mirjam Kies, leerlinge van Pauline Nekeman aan de Volksuniversiteit Eindhoven. De winnende vertaling vindt u hier. En dit is het juryrapport.