Dineke Joele-Lentz. In memoriam

Dineke Joele-Lentz, slaviste en projectleider Russisch op school bij SLO, overleden

Op 6 januari 2021 overleed de Groningse slaviste Dineke Joele-Lentz (1947-2021). Haar overlijden roept bij degenen die met haar te maken hadden, droefheid en warme herinneringen op. Dineke studeerde Slavische taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de jaren ’70 raakte ze betrokken bij het Experiment Russisch op school van de Commissie Leerplan Russisch (CLR). Dineke assisteerde Jan Pama, die de trekker en coördinator van de CLR was. Daarnaast zat ze in diverse werk- en ontwikkelgroepen van de CLR. Zo werkte ze ondermeer mee aan Я говорю по-Русски. Leerlingenboek Spreekvaardigheid bij Шаг за шагом (Utrecht, september 1979), de spreekkaartjes, divers luistermateriaal, en Pryžok vperëd (leescursus Russisch voor leerlingen van klas 5havo/vwo). Eva den Hartog, gepensioneerd docente Russisch in Deventer, herinnert zich Dineke Joele-Lentz als collega in de verschillende werkgroepen van de CLR. Den Hartog schrijft: ‘We hadden weinig persoonlijk contact, en toch heeft Dineke Joele-Lentz een persoonlijke indruk bij mij achtergelaten. Ze was iemand voor wie ik bewondering en ontzag had. Zij stond boven de stof, zowel de leerstof Russisch als de achtergronden in verband met het leerplan.’

In 1977 werd CLR bij SLO ondergebracht, onder de nieuwe naam Adviescommissie voor de leerplanontwikkeling Russisch, ACLO Russisch. Dineke Joele-Lentz kreeg een aanstelling bij SLO en werd de projectleider van ACLO Russisch. Het jonge schoolvak Russisch kon zich verder gaan ontwikkelen tot een modern schoolvak, volgens de nieuwste eisen voor de eindexamens. Op diverse scholen en avondscholen in het land waren docenten Russisch aan het werk die de ontwikkelde lesmaterialen en lesplannen in de praktijk uitprobeerden. Tegelijk was er nog steeds een aantal werkgroepen actief met in hun gelederen behalve docenten ook vakdidactici en vakspecialisten. Cito ontwierp daarnaast toetsen voor de verschillende vaardigheden. Tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten werd voortdurend met elkaar afgestemd.

Eind 1982 is het advies Russisch in het voortgezet onderwijs namens de Adviescommissie voor de leerplanontwikkeling Russisch door Dineke Joele-Lentz. aangeboden aan de staatssecretaris mevrouw drs. N. GinjaarMaas. Met het advies werden ook voorstellen voor een leerplan en een eindexamenprogramma aangeboden.

In 1984 verscheen het boek Russisch op school (Enschede, 1984), het eindproduct van het project Russisch. Uit dit boek wordt de enorme omvang van het gehele project duidelijk. Dineke heeft er met haar intelligentie en enthousiasme geweldig aan bijgedragen.

Dineke Joele-Lentz bleef nog een aantal jaren bij SLO werken. Dirk Tuin, die nauw met Dineke heeft samengewerkt – zij werkte als projectleider bij de Adviescommissie voor de leerplanontwikkeling Russisch, hij bij de ACLO Spaans – typeert haar als ‘een sterke, intelligente vrouw, als een snelle denker, politiek geëngageerd, D66’er en welbespraakt.’
Joele-Lentz was in de negentiger jaren, tot de opheffing ervan, secretaris van de Stichting Promotie Talen die onder andere bekendheid genoot door de poëziewedstrijd modernevreemdetalen voor middelbare scholen. Deze stichting was in 1987 opgericht, met als doel in brede lagen van de samenleving de belangstelling te stimuleren voor het leren van vreemde talen en het onderhouden van vreemdetalenkennis.
Dineke Joele-Lentz heeft zich niet alleen voor het schoolvak Russisch met veel energie en kennis van zaken ingezet, maar heeft ook de kennis van vreemde talen in het algemeen bij een breed publiek in Nederland gestimuleerd. We zijn haar daar zeer dankbaar voor.

<foto: Na het eindexamen Russisch in 1976 aan een Deventer kade. V.l.n.r. Olav Petri, Harry Pijnenburg, Maurits Nederberg, Swanny Meijerink, de beste leerlinge van Deventer en de eerste die aan de Olympiade meedeed, Margreet van Brink en geheel rechts Dineke Joele-Lentz. Achter Dineke de beste leerling van Zeist, Bernard van Ooij. Daarnaast op de rug gezien Wim Honselaar.>