Russisch op school – een vooruitstrevend project

 

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de sectie Russisch van Levende Talen is de sectie begonnen met het archiveren en beschikbaarstellen van de materialen die zijn ontwikkeld tijdens het Project Russisch (1971-1984). Een belangrijke bron is het boek Russisch op school dat in 1984 verscheen. Hiermee sloot de ACLO Russisch haar werkzaamheden af. In Bijlage II bij dit boek staat een overzicht van het onderwijsleerpakket Russisch met de bibliografische gegevens van alle publicaties die zijn voortgekomen uit het Project Russisch.

Stukje bij beetje zal de informatie over de publicaties worden uitgebreid met foto’s van de kaften en korte inleidingen. Het onderwijsleerpakket Russisch voldeed aan de nieuwste vereisten zoals die sinds de invoering van de Mammoetwet aan het taalonderwijs werden gesteld.

Lees Halve eeuw, een bijdrage in LTM 2020-8 door Erik Kwakernaak over de definitieve programma’s voor de nieuwe eindexamens vwo, havo en mavo die in de Staatscourant nummer 229 van 26 november1970 werden gepubliceerd en tijdens de ALV op 4-1-’71 van Levende Talen werden besproken. Niet alleen het schoolsysteem maar ook de didactiek moest worden vernieuwd. Voortaan moesten in het schoolonderzoek bij de moderne vreemde talen uitspraak, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid getoetst worden. Dat veroorzaakte ‘gevoelens van ongemak’ bij een beroepsgroep die zich tot dan toe richtte op grammatica, woordenschat en vertalen. Voor de jonge schooltaal Russisch moest alle lesmateriaal nog worden ontwikkeld. Dat bood kansen en het experiment Russisch werd ingezet voor vernieuwing van het taalonderwijs in het algemeen. Het eindresultaat valt te lezen in Russisch op school.