Leiden Rusland blog

Met grote regelmaat verschijnen er op dit zeer lezenswaardige weblog van de opleidingen Russische Studies (BA) en Russian and Eurasian Studies (MA) van de Universiteit Leiden bijdragen over actuele of maatschappelijk relevante onderwerpen met betrekking tot Rusland en de andere staten van de voormalige Sovjet-Unie. Medewerkers van deze opleidingen brengen hier ook hun onderzoek onder de aandacht van een breed publiek. De bijdragen variëren van ‘Drie soorten van oraliteit in de Oud-Russische berkenbastbrieven’ tot ‘Post-truth en de Russificering van het nieuws’.

Zo schreef Otto Boele op de laatste dag van 2016 een artikel over de vele interpretaties op het witte doek van Raspoetin (vermoord op 30 december 2016). En hij komt tot een verrassende conclusie.

Samen met de openbare Facebookgroep Russisch in Leiden is dit weblog een uitstekende bron van (achtergrond)informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in Rusland en het gehele Euraziatische gebied.