Uitnodiging jaaropening Levende Talen op 9 september

OnsOnderwijs_jun2016-300x214-1Leden van de sectie Russisch zijn van harte welkom op de jaaropening van het Levende Talenjaar 2016-2017. Tijdens die bijeenkomst wordt een discussie gevoerd over het plan Schnabel: ‘Ons Onderwijs 2032’.

Lees de reactie van de sectie Russisch op het plan.

2032 is het jaar waarin kinderen die nu naar school gaan hun eindexamen zullen behalen. De moderne vreemde talen hebben behoorlijk wat te verliezen bij dit plan, dat momenteel ter becommentariëring is aangeboden aan alle docentenvakverenigingen.
Aan de moderne vreemde talen (behalve Engels) is nog maar een zeer sobere positie toebedeeld. Ze kunnen in de geschetste plannen namelijk alleen nog in het keuzedeel Taal & Cultuur aangeboden worden. Levende Talen heeft een petitie opgesteld om te eisen dat een tweede moderne vreemde taal in het voortgezet onderwijs verplicht moet blijven.

U kunt de petitie tekenen door naar de homepage van Levende Talen te gaan of direct naar de petitie.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten tijdens de jaaropening. We vragen u wel zich aan te melden via e-mail

Datum: vrijdag 9 september

Tijd: 16.30 tot 19.00 uur

Locatie: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht