Project Poesjkin op de muur afgeblazen

We willen u graag informeren over het project “Poesjkin op de Muur”, het project dat we begin 2021 naar aanleiding van ons jubileum “50 jaar Russisch op school” met zoveel enthousiasme zijn begonnen en waarop zoveel mensen enthousiast reageerden. Veel mensen hebben letters van het gedicht gekocht en zo een financiële bijdrage geleverd. Helaas is het niet gelukt Poesjkins gedicht “Я вас любил” op een Leidse muur te zetten.

In 2021 waren er problemen met de praktische uitvoering van het project, onder meer veroorzaakt door het overlijden van de muurschilder van Stichting Tegen-Beeld.

De door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne in februari 2022 leidde tot het besluit de actie in zijn geheel af te blazen. Het gedoneerde geld zal de komende weken teruggestort worden.

We betreuren het zeer dat dit project, dat met zoveel enthousiasme door iedereen werd begroet, niet is uitgevoerd. Wij danken alle donateurs voor hun enthousiasme en bijdrage.