Šag za šagom – Leergang Russisch voor HAVO/VWO – 1e druk

 

Šag za šagom – Leergang Russisch voor HAVO /VWO. Učebnik russkogo jazyka dlja gollandcev.

Auteurs-samenstellers:
Ala Bruins-Willig, Ine Kuntz-Hoffenaar, Olav Petri,
Harry Pijnenburg en Anne van de Zande

1e druk, Utrecht 1971-1973

Toelichting:
Leergang Russisch voor HAVO en VWO in drie delen.
Deze basiscursus Russisch omvat 60 lessen en is bedoeld voor klas 2 t/m 4 HAVO/VWO. De lessen van de delen I en II zijn opgebouwd volgens het volgende stramien: introductietekst met nieuwe woorden en grammatica, woordenlijst/woorden in context, gramma­ticale explicatie, vragen bij de introductietekst en oefe­ningen, soms nog gevolgd door een lees- of luistertekst. In de lagere lessen zijn tevens uitspraak- en schrijf­oefeningen opgenomen.
Het derde deel heeft een van de eerste twee delen af­wijkende opbouw. Van de leerling wordt met name meer zelfwerkzaamheid verlangd. De nieuwe grammaticale stof wordt maar voor een gedeelte kant en klaar aangeboden. Aan de hand van de introductietekst moet de leerling zelf de grammaticale stof ordenen en er zo zelf inzicht in krijgen. De leesteksten geven de leerlingen informatie over het leven van alle dag in Rusland, c.q. de Sovjet­Unie.

Bij de leergang Russisch zijn beschikbaar:

Voor de docent:

  • tapes/cassettes met de introductie­ teksten, leesteksten en structurele oefeningen
  • enkele diaseries

Voor de leerling:

  • woordkaartjes bij deel I en II van de leergang (prijs S 4, — per set)
  • een alfabetische woordenlijst Rus­sisch-Nederlands bij deel I en II èn bij deel III van de leergang(prijs S 2, 50 per deel) [= 4e deel]
  • cassettes met de teksten van de leergang (prijs S 12, 50 per cas­sette)