Tweeëntwintigste Literaire Vertaaldagen – Stalingrad van Vasili Grossman

De Tweeëntwintigste Literaire Vertaaldagen vinden van 8 januari tot 26 februari plaats in een reeks van tien ochtenden met online interviews en vertaalateliers. Het thema is: ‘Van auteur tot redacteur tot vertaler’ ofwel de weg die een literaire vertaling aflegt, vanaf het oorspronkelijke manuscript van de auteur tot het vertaalde boek dat in een ander land in de winkel ligt. Hoe werken de drie menselijke schakels die essentieel zijn op deze weg – de auteur, de redacteur en de vertaler – met elkaar samen? 

Onder leiding van een moderator, een professional uit het boekenvak, zal in het eerste uur gesproken worden met de redacteur over de ontdekking van een buitenlandse auteur, de acquisitie van de vertaalrechten en de keuze voor een vertaler, met de auteur over de keuze voor een buitenlandse uitgever, de samenwerking met de vertaler en de introductie in het buitenland, en met de vertaler over de samenwerking met de auteur en redacteur. Met de auteur en vertaler zal in het tweede en derde uur de vertaling van een tekstfragment besproken worden.

Deelname is gratis, maar reserveren is noodzakelijk (tot uiterlijk 19 januari).

Vrijdag 19 februari, Antwerpen

Annelies de hertogh, Els de Roon Hertoge, Robert Chandler (Russisch)

Annelies de hertogh en Els de Roon Hertoge vormen al zeven jaar een vast Vlaams-Nederlands vertalersduo. Nu gaan ze aan de slag met Stalingrad (bekend in het Russisch onder de titel Za pravoje delo, ‘Voor de goede zaak’) van de Russische auteur Vasili Grossman. Dit werk is de prequel van het reeds in het Nederlands vertaalde Leven en lot en werd onlangs in het Engels vertaald door Robert en Elisabeth Chandler. De publicatie in het Russisch gebeurde toen Stalin nog leefde, met als gevolg dat de censoren kwistig in de tekst hebben geknipt. Robert Chandler vergeleek alle 14 versies van dit duizend bladzijden tellende oorlogsepos en puzzelde een vertaling bijeen die recht moest doen aan de roman die Grossman voor ogen had gehad. Alsof het vertalen van zo’n grote Russische roman nog niet uitdagend genoeg is, gaat het in dit geval ook nog eens gepaard met een bijzonder intensief editieproces. Dé brontekst bestaat immers niet en is alleen te herleiden via de Engelse vertaling en de manuscripten waaruit Chandler geput heeft. Hoe pak je zo’n project als vertalersduo aan?

Stof genoeg voor een boeiend gesprek, niet alleen voor wie uit of in het Russisch vertaalt, maar voor alle vertalers die willen weten hoe je omgaat met een complexe vertaalopdracht.

Rooster vertaalateliers

10.15-11.00 uur: gesprek met redacteur, auteur en vertaler
11.15-12.00 uur: gesprek met de auteur en vertaler over de vertaling van een tekstfragment
12.15-13.00 uur: gesprek met de vertaler over de vertaling van een tekstfragment

Aanmelding en deelname vertaalateliers tot uiterlijk 19 januari 2021

U kunt zich tot uiterlijk een maand voordat het betreffende vertaalatelier plaatsvindt aanmelden. Bij de bevestiging van uw deelname sturen we ook de tekst van de betreffende auteur ter voorbereiding op het vertaalatelier.

Er is een mogelijkheid tot het insturen van vragen aan de moderator tot uiterlijk een week voorafgaand aan het vertaalatelier, en tijdens het vertaalatelier via de chat. Het zal in beperkte mate en begeleid door de moderator mogelijk zijn om virtueel in gesprek te gaan met de auteur, redacteur en vertaler. Verdere informatie vindt u op het digitale inschrijfformulier.

De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Auteursbond. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.