Activiteitenagenda 2014 (van de oude website)

Activiteitenagenda

 

Komende activiteiten van belang voor leden van de sectie Russisch:


Russische Salon in Cultuur en Muziekcafé De Koning te Hilversum

Galerie De Koning is gestart met een reeks bijeenkomsten onder de noemer Russische Salon. De bedoeling is om op één vrijdagavond per maand een culturele activiteit te organiseren rond dit immense land met zijn bewogen geschiedenis en grootse cultuur.

Veel van deze aspecten zullen aan de orde komen in lezingen, muzikale optredens, films en beeldende kunst, waarbij suggesties van bezoekers ter harte worden genomen.

vrijdag 22 januari om 20 uur:900 dagenMythe en werkelijkheid van het beleg van Leningrad, een film van Jessica Gorter

De regisseur zal aanwezig zijn!

“Is het beter de gruwelijke waarheid te erkennen of de troost van een mythe te omarmen? Van september 1941 tot januari 1944 werd Leningrad belegerd door Duitse troepen. De drie miljoen inwoners van de stad zaten als ratten in de val. In de bittere winterkou aten mensen lijm, schoenzolen, katten en soms zelfs hun medemensen. Na 900 dagen was bijna een miljoen mensen gestorven. Dit alles vond plaats in een land waar propaganda belangrijker was dan de waarheid. De overlevenden mochten decennialang niet spreken over wat hen was overkomen, om de heroïsche mythe van het ‘land van de overwinnaars’ niet te ondermijnen. En met Poetin aan de macht wordt deze mythe weer nieuw leven ingeblazen.”

Galerie De Koning is ruim voor aanvang geopend, terwijl ook na afloop voldoende tijd is voor een nagesprek onder het genot van een drankje. De entree bedraagt € 5,-. (Graag gepast en contant te voldoen!) Reserveringen: russischesalon@hotmail.com of telefonisch 06 51588546

 Culuur- en Muziekcafé De Koning  Boekhandel Pegasus
 Koninginneweg 135-137  Singel 367
 1211 AP Hilversum  1012 WL Amsterdam
 muziekcafedekoning.nl  www.pegasusboek.nl

Landelijke studiedag 2015 Levende Talen

Op 6 november a.s. vindt in het Beatrixgebouw in Utrecht de Landelijke studiedag plaats. Het thema is TOEKOMST MET TAAL

Dit jaar zijn er twee workshops die uw speciale aandacht verdienen:

A06: Tweetaligheid, feiten en mythen door Alla Peeters-Podgaevskaja

B33: Interculturele competentie in de taalles door Olja Karmanova

Daarnaast biedt de Landelijke studiedag natuurlijk nog de plenaire bijeenkomsten, de overige workshops (met dit jaar veel aandacht voor meertaligheid), de informatiemarkt en de mogelijkheid om vakgenoten te ontmoeten. Wij hopen u te ontmoeten op 6 november.

Feestelijke viering van de Dag van de Leraar

Op 11 oktober 2015 wordt de Dag van de Leraar gevierd. Docenten, leidinggevenden en pedagogen zijn welkom om deel te nemen aan een rondetafelbijeenkomst over samenwerking tussen de ruim twintig Russische scholen en het delen van methodes. Daarnaast zijn er thematische bijeenkomsten gepland. Organisator is Нидерландский Совет Российских Соотечественников

OPNIEUW: Vertoning Stemmen van de Toendra – De laatste der Joekagieren

 

Op donderdag 27 november 2014 vindt opnieuw een vertoning plaats van de documentaire Stemmen van de toendra. De laatste der Joekagieren gemaakt door Edwin Trommelen en Paul Enkelaar. Cecilia Odé zal de film inleiden en na afloop vragen beantwoorden. De voorstelling is georganiseerd door het Russisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Centre for Russian Studies, 2e verdieping Universiteitsbibliotheek Groningen, Broerstraat 4, 9712 CP Groningen.
Entree: gratis

 Kijk hier voor meer informatie. Of bezoek de website van het Russisch Centrum te Groningen

Bekijk de trailer van deze documentaire

Voor meer informatie over het NWO-onderzoeksproject naar Toendra Joekagir (2009-2013) (en een aantal foto’s) zie de website van Cecilia Odé

Studiedag 2014 op 17 mei in het Geelvinck Hinlopen Huis
Met veel genoegen kijken we terug op onze jaarlijkse studiedag die op zaterdag 17 mei j.l. plaatsvond in het Museum Geelvinck Hinlopen Huis te Amsterdam.

De openingslezing “De opening van de Olympische Spelen in Sotsji: het gewenste beeld van de Russische geschiedenis” was zeer onderhoudend en illustratief. De discussie over de opbrengsten van het Nederland-Ruslandjaar gaf ons een kijkje in de keuken en was zeer levendig. Veel deelnemers namen de gelegenheid te baat om de tentoonstelling “1813: Nederland door de Russen bevrijd!” te bezoeken. Met drie drukbezochte parallelle workshops werd het inhoudelijke programma afgesloten. Tijdens de gezellige borrel werd nog druk nagepraat.

Door deel te nemen aan onze studiedagen kunt u PE-punten verdienen. Wij verzoeken u kenbaar te maken of u een certificaat van deelname wenst te ontvangen.

Boekhandel Pegasus was de hele dag aanwezig met een stand.

Meer informatie vindt u in de uitnodigingsbrief. U kunt zich online aanmelden [gesloten].

Adres:
Museum Geelvinck Hinlopen Huis.
Ingang Herengracht 518, Amsterdam.
http://www.geelvinck.nl/

 

Evaluatieformulier studiedag 2014
Hebt u deelgenomen aan de studiedag Russische literatuur en cultuur van 17 mei jl.? Zou u dan alstublieft het evaluatieformulier willen invullen en toesturen aan leraren.russisch@gmail.com?

ALV 2014
Op zaterdag 12 april vindt te Utrecht de ALV 2014 plaats. De sectie Russisch houdt haar jaarvergadering in de ochtend, van 10.00-12.00. Alle leden van de sectie Russisch zijn van harte welkom. Informatie over de locatie en aanmelding voor de dag, inclusief lunch en het algemene gedeelte in de middag, is binnenkort mogelijk via de algemene site van Levende Talen. Vaste onderdelen van de agenda zijn: jaarverslag, financieel overzicht en bestuurssamenstelling.

 

Actuele cultuuragenda
Een actuele agenda over optredens, tentoonstellingen en dergelijke met betrekking tot Rusland en het GOS staat op de website van Prospekt-online.