Interculturele competentie in de taalles. Een korte lessenserie Russisch

Zichtbare en onzichtbare cultuur: De ‘IJsberg’ van McClelland

We hoeven niet op reis te gaan om met verschillende culturen in contact te komen. Thuis in Nederland, op straat, via tv en ook op school gaan we om met dragers van andere dan de Nederlandse cultuur. Daarbij gedragen we ons op een voor ons vanzelfsprekende manier. Voor open en effectieve communicatie is het helpend je bewust te zijn van de eigen en andermans culturele kaders. In deze lessenserie stellen de auteurs – naast kennis, vaardigheden en attitudes – juist bewustwording centraal.

Olja Karmanova en Esther van Loo bespreken het belang van Interculturele competentie in de taalles in hun artikel in Levende Talen Magazine (2016)-5.

 

Een korte bibliografie:

Bogomolov, A., & Nummikoski, M. (2005). News from Russia: Language, life, and the Russian media. New Haven, CT: Yale University Press.

Canton, J., & Fasoglio, D. (2009). Vreemdetalenonderwijs: Een (inter)cultureel avontuur? Enschede: SLO.

Hofstede, G. (1999). Allemaal andersdenkenden. Amsterdam: Contact.

Loo, E. van. (2015). FREPA: Framework of Reference for Pluralistic Approaches. Levende Talen Magazine, 102(6), 38–39.