De verwerving van geslacht en naamval in het Pools en het Russisch. Een studie naar één- en tweetalige kinderen

Op 24 november 2016 is Bibi Janssen gepromoveerd aan de poes-27_bibi-janssenUniversiteit van Amsterdam op haar onderzoek naar de verwerving van geslacht en naamval in het Pools en het Russisch bij één- en tweetalige kinderen. Van 2008 tot 2011 verbleef zij regelmatig in Sint-Petersburg, aanvankelijk voor haar studie, later als stagiair bij het Nederlands Instituut en als docent Nederlands. Bibi Janssen heeft naast haar studie Slavische Talen en Culturen ook een Master degree gehaald in Nederlands als Tweede Taal. Door de combinatie van Slavische talen en NT2 raakte zij geïnteresseerd in tweedetaalverwerving en begon zij aan haar promotie-onderzoek op dit terrein.

Het onderzoek
Pools en Russisch zijn typologisch verwante talen die in geschreven vorm een vergelijkbare nominale structuur in hun grammaticaal geslacht- en naamvalsysteem hebben. In gesproken taal zijn er echter cruciale verschillen tussen beide talen, vooral wat betreft de fonetische realisatie van onbeklemtoonde klinkers. Bibi Janssen onderzoekt de verwerving van grammaticaal geslacht en naamval door Poolse en Russische jonge kinderen. Centraal staat daarbij de invloed van taalspecifieke factoren op taalverwerving. Ook onderzoekt Janssen taalverwerving door kinderen die tweetalig, Pools-Nederlands of Russisch-Nederlands, worden opgevoed in Nederland.

Mw. B.E. Janssen: The Acquisition of Gender and Case in Polish and Russian. A Study of Monolingual and Bilingual Children. Promotor is prof. dr. A.E. Baker. Copromotoren zijn dr. A.V. Peeters-Podgaevskaja en prof. dr. W.J.J. Honselaar.

Meer informatie over het proefschrift vindt u hier. Een Nederlandse samenvatting kunt u hier lezen.

Het proefschrift is als handelseditie verschenen bij Pegasus Uitgeverij en Boekhandel als nummer 27 in de reeks Pegasus Oost-Europese Studies.