Russisch op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag

De meeste mensen zullen bij het noemen van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag niet direct denken aan Russisch lessen, maar toch wordt daar sinds het jaar 2000 Russisch gegeven aan leerlingen van de School voor Jong Talent, de subfaculteit van het Koninklijk Conservatorium.

De School voor Jong Talent (SvJT) is uniek in Nederland. Leerlingen combineren hier een reguliere schoolopleiding met een intensief voortraject van beeldende kunst, muziek of dans. Ze krijgen les in een kleinschalige setting, maar profiteren van de faciliteiten en expertise van twee grote, gerenommeerde opleidingsinstituten: het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Beide scholen vormen de Hogeschool der Kunsten Den Haag (HdK).

De  SvJT is er voor leerlingen die een bijzonder talent hebben voor muziek, dans of beeldende kunst. Jonge talenten met de passie en ambitie om professionele kunstenaars, musici of dansers te worden. Na het afronden van hun middelbare schoolopleiding aan de SvJT, vervolgen veel leerlingen hun studie aan de HdK of aan een ander vergelijkbaar (inter)nationaal instituut.

In januari 2020 ontving de SvJT voor de tweede keer het predicaat ‘excellente school’ en kreeg de school de ‘regelluwe status’, waarmee het mogelijk werd het onderwijsprogramma zo veel mogelijk aan te passen aan de mogelijkheden en behoefte van de talentvolle leerling. Voor leerlingen met een Russischtalige achtergrond betekent dit dat de mogelijkheid bestaat om al vanaf de brugklas met Russisch te starten en vervolgens af te sluiten met een volwaardig havo- of vwo-examen in de bovenbouw; in bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk om vervroegd examen te doen, wat de druk in het examenjaar voor andere vakken doet afnemen.

De afgelopen jaren hebben verschillende scholen in de regio Den Haag met succes gebruik gemaakt van een samenwerkingstraject met de SvJT voor het verzorgen van lessen Russisch op hun school. Nadat de leerling een instaptoets heeft afgelegd, wordt een lesprogramma samengesteld dat aansluit bij het niveau van de leerling. Op deze manier komt het Russisch op de SvJT niet alleen ten goede aan de talentvolle leerlingen op de HdK, maar ook aan leerlingen op andere scholen in de regio die hun kennis van deze taal ‘verzilverd’ willen zien op hun middelbare school diploma.

Alexandra van Blitterswijk, docent Russisch en Nederlands aan de School voor Jong Talent (SvJT)