Op deze pagina vindt u tips&tricks voor vertalen. Onder deze link vindt u meer tips&tricks.

Arthur Langeveld: Vertalen wat er staat

Uit het voorwoord: “Vertalen wat er staat probeert allereerst antwoord te geven op de vraag waarom vertalen zo moeilijk is en laat vervolgens, aan de hand van talrijke voorbeelden, zien hoe vertalers in de praktijk deze moeilijkheden te lijf gaan.”

Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen 1986, 2008.
ISBN 9789045008851
Eerder verschenen bij De Arbeiderspers

Hans Boland: Hij kan me de bout hachelen met zijn vorstendommetje. Over Anna Karenina en de kunst van het vertalen>

Uit het voorwoord: “Met het onderhavige boekje wil ik laten zien hoe leuk en spannend vertalen kan zijn. Daartoe nodig ik de lezer uit voor een duik in de diepte aan de hand van een hoogtepunt uit de wereldliteratuur, de roman Anna Karenina van Lev Tolstoj.
Mijn stelling is dat grote literatuur een vrije vertaling verdient. Ter inleiding gooi ik een aantal vertaaldeuren open die voor veel literatuurliefhebbers – zowel leken als experts – nog altijd potdicht zitten.”

Uitgeverij Pegasus, Amsterdam 2017, ISBN 9789061434306

Tolstoi, Lev. Anna Karenina in de vertaling van Hans Boland is gelijktijdig verschenen bij Uitgeverij Atheaneum – Polak & Van Gennep, 2017. ISBN 9789025307943. Lees een fragment op de site van Athenaeum Boekhandels.

Hans Boland: Van mensen die geen enge grenzen erkennen. Dostojevski leren lezen

Van de Pegasus website: “Fjodor Dostojevski is één van de Russische schrijvers wiens werk tot op de dag van vandaag grote internationale bekendheid geniet. Zoals gebruikelijk bij invloedrijke schrijvers, is Dostojevski’s gedachtegoed ook vaak genoeg in opspraak geweest. Hij wordt vaak beschouwd als genie, maar tegelijkertijd als een man die er nogal stoffige ideeën op nahield.

Bijna anderhalve eeuw na zijn dood is de beroemde schrijver hierdoor nog altijd een van de bijzonderste maar ook controversieelste schrijvers uit de geschiedenis. Zijn invloed is bepalend geweest voor het Europese literaire landschap. Dr. Hans Boland maakt korte metten met de hardnekkige vooroordelen omtrent de nalatenschap van deze grote Rus.

In de ‘vertaalperikelen’ die de rode draad vormen in zijn analyse van ‘Misdaad en straf’ maakt Boland aanschouwelijk hoe funest een ‘academische’ insteek kan zijn voor de kunst van het vertalen.”

Uitgeverij Pegasus, Amsterdam 2019, ISBN 9789061434504

Dostojevski, Fjodor. Misdaad en straf. Nieuwe vertaling van Hans Boland voor de Russische bibliotheek van Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 2019, ISBN 9789028282223

L. Brouwers en F. Claes: Het juiste woord

Citaat uit de tekst op de achterkant van het boek: “Het juiste woord is de grootste inventaris van synoniemen, stijl- en betekenisvarianten, uitdrukkingen en tegenstellingen in de Nederlandse taal. Het bevat tienduizenden woorden en uitdrukkingen, gerangschikt volgens een doordachte structuur van 1000 onderwerpen, die alle gebieden van de menselijke kennis en ervaring omvatten. Zo vindt u bij ‘feesten’ naamwoorden (festival, happening), adjectieven (carnavalesk, solemneel) en werkwoorden (celebreren, de bezem uitsteken). Een uitgebreid register zorgt ervoor dat Het juiste woord ook alfabetisch te gebruiken is.”

Unieboek Het Spectrum, 2002, ISBN  9789071206528. 1415 pagina’s

Voor het eerst verschenen in 1928